Oddělení řízení kvality

Ing. Miroslav Polák

Představitel vedení pro kvalitu
Vedoucí oddělení řízení kvality

Tel.: +420 466 099 069
Mobil: +420 602 240 624
E-mail: polak@cyklos.cz