Technický úsek

Petr Mrázek

Technický ředitel
Vedoucí technologie

Tel.: +420 466 099 076
Mobil: +420 724 027 583
E-mail: mrazek@cyklos.cz

Ing. Oto Klíma

Vedoucí konstrukce

Tel.: +420 466 099 078
Mobil: +420 720 983 877
E-mail: klima@cyklos.cz

Tomáš Zumr

Vedoucí nástrojárny

Tel.: +420 466 099 060
Mobil: +420 606 721 054
E-mail: zumr@cyklos.cz