Cyklos za časů koronaviru

Cyklos za časů koronaviru

Vážení zákazníci,

k aktuálnímu celosvětovému problému COVID-19 přistupujeme velmi zodopovědně. Naším hlavním cílem pro nejbližší období je zachovat chod výroby a přitom maximálně ochránit zdraví zaměstnanců a klientů. Nadále přijímáme objednávky, výroba probíhá bez omezení a v plném rozsahu. Pokud budeme v budoucnu z personálních důvodů nuceni omezit výrobu, učiníme to takovým způsobem, aby nebyly ohroženy termíny dodávek našim partnerům.

Výčet hlavních interních opatření:

- pohyb osob v areálu je možný pouze v ochranných rouškách
- omezení osobních schůzek
- na všech pracovištích instalována dezinfekce rukou
- větší míra práce z domova pro kancelářské pozice
- uzavření závodní jídelny, stravování na pracovištích
- na klíčových pracovištích jsou zaměstnanci rozděleny na 2 skupiny a střídají se tak, aby se vzájemně nepotkávali

Děkujeme za vaši důvěru a přejeme vám i nám, ať těžké časy přečkáme s co nejmenšími ztrátami.

Váš tým Cyklos

Jdi zpět