Nový víceúčelový ohraňovací lis

Nový víceúčelový ohraňovací lis

Z důvodu navýšení výrobních kapacit s naším klíčovým zákazníkem jsme investovali do nového strojního zařízení. Ke stávajícím ohraňovacím lisům Trumpf a Safan jsme dokoupili stroj Trumpf TrueBend 5085. Nyní ohraňujeme již na 6 CNC strojích. Více informací naleznete v kapitole CNC ohraňování.

Jdi zpět