Výrobní družstvo Cyklos Choltice se nachází v areálu bývalého cukrovaru v obci Choltice, 12 km jihozápadně od Pardubic, u silnice č. 342 na spojnici mezi Heřmanovým Městcem a Přeloučí. Veškerá výrobní i administrativní činnost je soustředěna do tohoto místa.

Cyklos Choltice - lokalizace firmy