O Cyklosu

Historie a zaměření společnosti

originální stroj HANEK z roku 1936

Výrobní družstvo Cyklos Choltice je tradiční českou společností s 94 letou historií. Firmu založil roku 1928 pod názvem HA-NEK pan Hugo Nekvapil. V roce 1949 se firma transformovala na výrobní družstvo. Tato forma vlastnictví trvá dodnes. Od počátku své existence se firma zaměřovala na výrobu rozmnožovacích strojů pro reprodukci tiskovin. Ruční stroje doplnily v 50.letech 20. století také stroje elektrické. Od 50. let do konce 80. let 20. století byl Cyklos hlavním výrobcem rozmnožovacích strojů pro Východní blok a země RVHP. Ročně se vyprodukovalo tisíce strojů, v Cyklosu v té době pracovalo více než 400 zaměstnanců.

Příchod nových technologií spolu s politickými změnami počátku 90. let 20. století vedly k prudkému poklesu a později i ukončení výroby rozmnožovacích strojů. Cyklos, věren své tradici práce s papírem, nalezl nové uplatnění ve výrobě strojů pro dokončovací úpravy po tisku. V současnosti naše firma nabízí širokou paletu rýhovacích a perforovacích strojů, skládačky papíru, řezací a děrovací stroje. Naše obchodní partnery lze nalézt téměř ve všech evropských zemích, ale také v Severní a Jižní Americe, na Blízkém Východě, v Indii, Africe nebo v Austrálii.

V současné době pracuje v naší firmě 130 zaměstnanců. Z 30 % je naše produkce tvořena výrobou strojů na dokončovací úpravy po tisku, zbylých 70 % obratu připadá na zakázkovou výrobu rozličného charakteru na poli kovozpracování. Hlavním oborem naší činnosti je soustružení a zpracování plechů včetně výroby dílů pro vzduchotechniku. Našimi nejvýznamnějšími partnery jsou povětšinou firmy z regionu, kterým nabízíme kompletní servis včetně vývoje produktů a technologické přípravy, výroby nástrojů a forem, povrchové úpravy, montáže, balení a dopravy do požadované destinace.

Kvalita výroby

certifikat iso
Certifikát ISO

Každé tři roky u nás probíhá audit za účelem získání, resp. obnovení certifikátu ISO 9001. Audit provádí společnosti TÜV Rheinland Česká republika s.r.o. Audit naší firmy si pro své interní potřeby nechávají zpracovat i naši nejvýznamnější zákazníci v oblasti kovozpracování. Dlouhodobě děláme vše pro to, abychom uspokojili požadavky našich zákazníků jak na kvalitu výroby, tak na procesní plynulost a bezproblémové zpracování zakázky ve všech fázích výroby od registrace objednávky až po doručení zakázky zákazníkovi. Pro přesné zpracování zakázek využíváme již od roku 2002 špičkovou měřící techniku německé a japonské výroby.

3d merici pristroj thome smart   drsnoměr mitutoyo sj-210

Ukázka měřící techniky - 3D souřadnicový systém Thome Smart, drsnoměr Mitotuyo SJ-210

Co znamená Cyklos?

Cyklos nevyrábí jízdní kola, ani součástky pro kola, jak si při prvním pohledu na jméno firmy většina lidí myslí. Jméno bylo odvozeno od termínu "cyklostyl", což bylo běžné označení pro dřívější hlavní produkt firmy - průtiskový rozmnožovací stroj. Vzhledem k tradici a zavedenému jménu zůstal název firmy zachován i po ukončení výroby posledního cyklostylu na počátku třetího tisíciletí.

A Choltice? Choltice je malá obec s romantickým zámečkem a krásným parkem ležící 12 km jihozápadně od krajského města Pardubice. Sídlo společnosti se nachází východně od obce u silnice č. 342 na spojnici mezi Heřmanovým Městcem a Přeloučí. Veškerá výrobní i administrativní činnost je soustředěna do tohoto místa. Adresu a přesné kontaktní údaje naleznete v kapitole Kontakty.

vyrobni budova Cyklos   sidlo firmy Cyklos Choltice

Výrobní budova firmy Cyklos (bývalý cukrovar), letecký pohled na areál výrobních, skladových a administrativních prostor

Sídlo společnosti Cyklos

Firma sídlí v budově bývalého cukrovaru založeném hrabětem Thunem již v roce 1868. Období výroby cukru skončilo v Cholticích v roce 1968, 100 let po vzniku cukrovaru a 40 let po založení firmy. Do počátku 70. let, kdy prošel objekt rozsáhlou přestavbou realizovanou se zřetelem na požadavky výroby rozmnožovacích strojů, tak firma Cyklos sídlila v nedaleké obci Urbanice. Symbolická tečka za "érou cukru" byla napsána v roce 1997, kdy byla stržena dominanta továrny - 60 metrů vysoký komín.

V dnešní době je veškerá výrobní činnost soustředěna v ústřední třípodlažní budově. U vjezdu do objektu se nachází administrativní budova, v zadní části areálu jsou sklady a garážě. V roce 2007 došlo k výstavbě moderní budovy expedice - přízemní bílá stavba přiléhající k hlavní budově.

Výrobní prostory

Příjem zboží a materiálu se odehrává v samostatně stojící budově skladu. Samotný výrobní proces pak probíhá v hlavní třípodlažní budově bývalého cukrovaru.
V přízemí najdeme sklad plechových dílů, sklad nástrojů a lisovnu. V tomto patře je též umístěna automatárna s CNC soustruhy, dále pak vertikální frézovací centrum Haas, vysekávače Finn Power, ohraňovací lisy Safan a Trumpf. K hlavní budově je pak přistavěna budova expedice z roku 2007. V prvním patře jsou umístěny frézovací centra a nástrojárna, pro zaměstnance pak závodní jídelna. V nejvyšším patře sídlí oddělení technologie a konstrukce, je zde vývojová dílna, rozsáhlá montážní hala a balírna. Na ukázku si můžete prohlédnout několik obrázků.

Podporujeme

VD Cyklos dlouhodobě podporuje vybrané převážně regionální spolky, sdružení či organizace. V uplynulých 3 letech nám bylo potěšením přispět na činnost následujících subjektů:

 • Spolek Deštník - organizace charitativně-kulturní akce Choltický deštník
 • Sbor dobrovolných hasičů Choltice
 • Sbor dobrovolných hasičů Svojšice
 • Sbor dobrovolných hasičů Lipoltice
 • Sbor dobrovolných hasičů Markovice
 • Sbor dobrovolných hasičů Slatiňany
 • Václav Koláčný, Choltice - příspěvek na léčení mentálně hendikepovaného spoluobčana
 • Živé město Heřmanův Městec, Krůčky pro Eričku
 • Milan Polínek, Heřmanův Městec - ZTP, příspěvek na speciálně upravený automobil
 • Aeroklub Chrudim
 • Kentaur, Spolek pardubických lukostřelců
 • Aerobic Bebbles, Seč
 • SK Holcim Prachovice
 • Městys Choltice
 • Tělovýchovná jednota Slavoj Choltice
 • Sbor dobrovolných hasičů Slatiňany
 • Česká abilympijská asociace - provoz integračního centra Kosatec pro osoby se zdravotním postižením
 • Tělovýchovná jednota Načešice
 • Domov Sue Ryder, z.ú.
 • Rafael dětem
 • komunita Seč
 • Karate Lions Pardubice
 • ProVal Valy u Přelouče
 • Trilobit
 • Anděl na drátě
 • Ateliér Josef Dvořáček
 • SK Prachovice
 • TJ Mezilesí Načešice
 • Střelecký klub Patriots Třemošnice
 • Jiří Březina
 • LTC Choltice

V případě, že byste se rádi dozvěděli více o firmě Cyklos, zajímají vás naše výrobní kapacity, hledáte volné místo, potřebujete poradit s výběrem nejlepšího produktu či máte jakýkoliv jiný dotaz, vstupte na stránku Kontakt a obraťte se na konkrétní osobu dle typu vašeho požadavku.

Fotovoltaická elektrárna

Naše společnost se rozhodla pro investici do vybudování fotovoltaické elektrárny a využila možnost spolufinancování z fondů EU.

Projekt

č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002342

Zlepšení energetického hospodářství družstva instalací FVE bez akumulace je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt je zaměřen na zlepšení energetického hospodářství družstva.

Instalací FVE dojde k zajištění energie z vlastních zdrojů. Družstvo tak

sníží svou závislost na dodavatelích energií a zároveň bude zvýšen podíl

tzv. "zelené" energie oproti energii z klasických zdrojů.